Algemene voorwaarden

Sound Odyssey BV verstrekt geen gegevens aan derden, tenzij noodzakelijk voor de betaling en levering van de bestelling.

1. Identificatie van de verkoper

Sound Odyssey BV, Brandstraat 28 – 9255 Buggenhout – Belgie

email: info@soundodyssey.be website: www.soundodysssey.be

BTW nr : BE0756538632

1.1 Aanvaarding voorwaarden
Elke Klant is geacht onze Algemene Verkoops- en Betalingsvoorwaarden te kennen en deze aanvaard te hebben. Zelfs indien de aankoopvoorwaarden van de klant tegenstrijdig zijn, blijven onze voorwaarden van toepassing, tenzij er vooraf schriftelijk anders werd overeengekomen. mediaelectronics kan te allen tijde wijzigingen aanbrengen aan deze verkoopsvoorwaarden. Op lopende overeenkomsten blijven evenwel steeds de verkoopsvoorwaarden gelden die van toepassing waren op het ogenblik van de plaatsing van de bestelling.

2. Prijzen
De door Sound Odyssey vermelde prijzen zijn steeds uitgedrukt in EURO en inclusief BTW, doch zonder de leveringskosten.
Alle prijzen vermeld in onze prijslijsten, webshop, catalogi en offertes dienen enkel als aanwijzing. Onze prijzen kunnen op ieder ogenblik aangepast worden aan schommelende wisselkoersen of markttendensen, en dit zonder voorafgaande berichtgeving.
De aangegeven prijzen zijn gebaseerd op contante betaling, geen enkele vorm van disconto wordt toegestaan. Sound Odyssey zal de uiterste zorg besteden aan de vermelde prijzen die aanwezig zijn op de webshop en deze zo correct mogelijk houden. De door de klant te betalen prijs is de prijs die van toepassing is de op datum van de plaatsing van de bestelling.Indien voor een product, de prijs die vermeld staat op de webshop, dermate afwijkt van de normale prijs, waardoor het voor Sound Odyssey onmogelijk is om deze uit te leveren aan de vermelde prijs, zal het door de klant reeds overgeschreven bedrag integraal teruggestort worden op rekening van de klant zonder verdere kosten en annuleert Sound Odyssey de levering.

3. Betalingsvoorwaarden
Alle aanrekeningen zijn contant, netto en zonder disconto betaalbaar op ons rekeningnummer. De betaling, van de in de webshop aangekochte goederen, moet op onze rekening aanwezig zijn vooraleer er met de verzending van de producten wordt begonnen.

4. Leveringen
Sound Odyssey levert in België en Nederland.
De levering gebeurt binnen de 30 dagen De verkoper behoud zich het recht om gedeeltelijke leveringen te doen, welke gedeeltelijke verkopen opleveren.
Producten die via onze webshop zijn besteld worden enkel uitgeleverd op het ogenblik dat de betaling volledig op onze rekening aanwezig is.
Alle leveringen en spoedverzendingen zijn tenzij anders vermeld steeds op kosten van de koper. Alle aankopen worden getransporteerd op risico van de koper.
Retour van goederen, verkeerdelijk besteld door de koper, worden NIET terug aanvaard, ook al worden deze teruggestuurd op zijn kosten binnen de 8 dagen en vergezeld van een copy van het aankoopbewijs of bestelnota. Verkeerde leveringen moeten binnen de 8 dagen aan ons adres terugbezorgd worden in hun originele verpakking en een verpakking in perfecte staat en vergezeld van een copy van het aankoopbewijs of bestelnota. DOA (Dead on arrival) moeten teruggestuurd worden naar de fabrikant binnen de termijn die vermeld staat in de bijgeleverde voorwaarden van het product en volgens de bepalingen van de fabrikant.
Alle producten die naar het adres van Sound Odyssey BV worden teruggestuurd en niet het gevolg zijn van een verkeerde levering dóór Sound Odyssey, zullen onmiddelijk teruggezonden worden naar de klant waarbij de klant hiervoor alle kosten draagt (dit zijn de kosten van de verzending vermeerderd met de administratieve kost van € 25).

5. Garantie
De standaard garantie op elk aangekocht product is steeds 2 jaar na de datum van aankoop. Garantie is steeds carry-in, met uitzondering van on-site garantie producten. Om de herstelling en/of omruiling van uw defect product zo goed mogelijk te laten verlopen hanteren fabrikanten een aantal belanrijke voorwaarden:
1a) Hou zo veel mogelijk de originele verpakking bij. Dit is absoluut vereist bij producten met een on-site garantie. De leverancier zal in dat geval een koerier langssturen die het product zal ophalen, en om beschadiging te voorkomen, verzend u het artikel best in de originele verpakking.
1b) Garantie op uw product is enkel mogelijk indien u in het bezit bent van uw aankoopfactuur. Wij kunnen hier helaas géén uitzonderingen op toestaan, het is dus uitermate belangrijk dat u uw aankoopfactuur goed bijhoudt!
2) Bij alle producten gelden onze algemene voorwaarden voor garantie, schade die u zelf veroorzaakt heeft valt nooit onder de garantievoorwaarden.
3) Carry-in garantie: dit betekent dat u tijdens de garantieperiode van uw product het defecte toestel binnenbrengt in onze winkel of naar ons opstuurt. Afhankelijk van het probleem staan wij zelf in voor het nazicht en wordt het product teruggestuurd naar de leverancier voor de herstelling. Dit nazicht doen wij om te vermijden dat het toestel alsnog niet defect blijkt te zijn, en u zodus niet opgezadeld wordt met de zogenaamde repairkosten die leveranciers aanrekenen voor het terugsturen van niet defecte producten.

4) On-Site garantie: dit is een extra service bij een aantal fabrikanten waarbij de fabrikant het defecte toestel ophaalt bij u thuis en het na herstelling terugbezorgd. In geval van on-site garantie dient u steeds zelf contact op te nemen met de fabrikant. De contactgegevens staan in dat geval vermeld in de lijst hieronder. Houdt u er aub rekening mee dat wij in geval van on-site garantie geen repair-opvolging kunnen doen en u dus steeds zelf contact dient op te nemen met de fabrikant in geval van vragen.
5)DOA (Dead-on-arrival): dead on arrival betekent dat het toestel defect is van bij de aankoop. De dead-on-arrival periode is maximaal 7 dagen na aankoop. In dat geval komt u met het defecte product terug naar onze winkel en wordt het toestel onmiddellijk omgeruild indien het voorradig is. Indien niet voorradig wordt het toestel teruggestuurd naar de leverancier en krijgt u een ander toestel binnen een periode afhankelijk van de levertermijn en beschikbaarheid van het product.

6) Garantie op computers/servers.
De standaard garantie op een computer is steeds 2 jaar na de datum van aankoop. Garantie hebt u enkel op hardwareproblemen, software problemen vallen nooit onder de noemer garantie. Garantie op computers is steeds carry-in, met uitzondering van on-site garantie producten. Als u een computer binnenbrengt voor reparatie dient u volgende regels wel te respecteren:
– Breng alle originele installatie cd’s mee die bij het toestel geleverd werden.
– Indien u er zeker van bent dat de computer defect is hoeft u geen toetsenbord, muis, scherm, of andere randapparaten mee te brengen.
– Wij zijn ter aller tijden nooit verantwoordelijk voor eventueel data verlies, u staat zelf in voor backups van de data op de te repareren systemen. U kan dit ons wel vragen en dan zullen wij, indien het kan, hier rekening mee houden.
De garantie op computer/server systemen is steeds een hardware garantie: virussen, spyware, softwareproblemen,… vallen niet onder onze standaardgarantie.

7) Lifetime waranty: levenslange garantie
Een aantal merken geven levenslange garantie op hun producten. Let wel op: “levenslang” wordt door deze fabrikanten soms anders geïnterpreteerd: meestal is dit maximaal 5 of 10 jaar.
Registreer uw product! Heel wat fabrikanten bieden enkel garantie op hun product indien u uw product geregistreerd heeft. Voer dus steeds de procedure van registratie uit aan het eind van de installatie.

8. Klachten
De conformiteit van de levering of diensten dient door de koper gecontroleerd bij ontvangst van de goederen of na uitvoering.
Latere betwistingen omtrent de conformiteit van de goederen of diensten kunnen niet aanvaard worden. Alle overige klachten moeten om aanvaardbaar te zijn uiterlijk 5 dagen na ontvangst van de goederen of na uitvoering van de werken schriftelijk ingediend worden. Alle retourzendingen dienen in de originele en onbeschadigde verpakking te zitten. De verzendkosten zijn steeds ten laste van de koper.

9. Aansprakelijkheid
De verkoper kan in geen enkel geval aansprakelijk worden gesteld voor mogelijke schade veroorzaakt door de geleverde goederen of diensten. De koper dient er steeds voor te zorgen dat materiaal en gegevens die van cruciaal belang zijn voor de werking van zijn bedrijf, steeds op een door hem gekende manier kunnen worden gerecupereerd. De tijd en het materiaal dat hiervoor nodig is kan niet ten laste gelegd worden van de verkoper of de installateur.

10. Bevoegdheid
Op de overeenkomst is enkel het Belgisch recht van toepassing. Voor alle betwistingen zijn enkel de rechtbank van het district van de verkoper bevoegd.

11. Verzakingsrecht

Deze bepaling heeft specifiek en enkel betrekking op verkopen aan U via onze webstek, zonder dat er op enig ogenblik contact is tussen U en Sound Odyssey én er sprake is van een “overeenkomst op afstand” overeenkomstig artikel 45 e.v. van de wet van 6 april 2010 betreffende de handelspraktijken en de voorlichting en bescherming van de consument, en diens uitvoeringsbesluiten. Is zulks niet het geval, dan kan U zich niet beroepen op deze bepaling.
In sommige gevallen heeft U een verzakingsrecht, o.m. en met name onderworpen aan volgende voorwaarden :

U kan zich enkel op dit verzakingsrecht beroepen, indien U dit inroept volgens de volgende formaliteiten:

Voor het overige en voor zover niet in strijd met de de wet van 6 april 2010 betreffende de handelspraktijken en de voorlichting en bescherming van de consument, blijven de Algemene verkoopsvoorwaarden onverminderd van toepassing.

12. privacy verklaring
Sound Odyssey gebruikt de persoonsgegevens van de klant enkel voor de verwerking van de bestelling, alsook voor het eventueel toezenden van een nieuwsbrief.

SOUND ODYSSEY BV
Brandstraat 28
9255 Buggenhout
Belgium

Sound Odyssey
5.0
Gebaseerd op 10 beoordelingen
powered by Google
js_loader